PROJEKTY MŠ / ZŠ - Hajánek a Ospalka

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

PROJEKTY MŠ / ZŠ

POHÁDKOVÝ ROK 2016/2017

Březen 2016:  měsíc knihy - KNÍŽKOHRANÍ  I.
O spadlé Hvězdičce
Dopolední/Odpolední  program pro děti předškolního a mladšího školního věku 
- hrátky s pohádkovou knihou.

NOVINKA:
Březen 2017:  měsíc knihy - KNÍŽKOHRANÍ  II.
Pohádka z kapky rosy
Dopolední/Odpolední  program pro děti předškolního a mladšího školního věku 
- hrátky s pohádkovou knihou.Více informací o tvořivých dílnách v sekci: 
KnížkoHRANÍ, TričkoHRANÍ, ObrazoHRANÍ---------------------------------------------------------------------------------------
LEPIT, TVOŘIT, MALOVAT, S POHÁDKOU SI BUDEM HRÁT!    III. ročník

VÝTVARNÝ PROJEKT 
pro děti školkou, školou povinné
1. 11. 2016 - 31. 1. 2017
dětská kniha očima dětí a studentů aneb tvoříme si svoji knihu na motivy knihy „O Hajánkovi a Ospalce, pohádky pro nespavce“.

Do projektu se může zapojit kolektiv MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ nebo kolektiv dětí z výtvarně zaměřených kroužků atd. 
Třída nebo kolektiv dětí tvoří společně jednu knihu. K zapojení do projektu je nutná registrace do konce října
na emailu: objednavka@hajanekospalka.cz     (počet výstavních vitrín je omezen)

Všechny vytvořené knihy budou vystaveny v rámci měsíce knihy BŘEZNA /2017/ v Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje.

Nejkrásnější kniha bude oceněna.
---------------------------------------------------------------------------------------
Projekty, které již proběhly.
---------------------------------------------------------------------------------------

Březen - květen 2016: 
VÝTVARNÝ PROJEKT S KNIHOVNOU MĚSTA PLZNĚ A FN PLZEŇ
 
LEPIT, TVOŘIT, MALOVAT, S POHÁDKOU SI BUDEM HRÁT!    II. ročník

I. ročníku projektu se zúčastnilo 40 mateřských škol v Plzni a 10 knihoven.
Celkem děti vytvořily 920 obrázků. Všechny byly vystaveny v prostorách knihoven po celé Plzni, kde byly přístupné všem zájemcům.

II. ročníku projektu se zúčastnilo 21 mateřských škol v Plzeňském kraji.
Všechny obrázky byly vystaveny v prostorách knihoven, kde byly přístupné všem zájemcům.


Projekt, jehož cílem je samotná cesta. Projekt je určen pro předškolní děti (děti v mateřských školkách). Základem je společná četba knihy „O Hajánkovi a Ospalce – pohádky pro nespavce“, na jejíž téma pak děti z jednotlivých tříd namalují jeden společný obrázek na FORMÁT A2.
Zadání i sběr výtvarných děl byl přímo v prostorách zapojených mateřských školek. Všechna společná díla byla vystavena v knihovnách v místě školky. Na výstavu přišli děti s rodiči nebo jiným „svým“ doprovodem. 
Následně budou obrázky nainstalovány do prostor dětských oddělení FN Plzeň. (podzim 2016)
 
PŘEDPOKLÁDANÝ PŘÍNOS
Hlavním přínosem je tvořivá spolupráce dětí spočívající ve společném seznámení s tématem, společné aktivitě spočívající v praktickém tvoření s návazností na činnost MŠ. Po prvotní spolupráci dětí v dětském (školkovém) kolektivu následuje společný čas s rodičem, při návštěvě výstavy v knihovně. Dítě a rodič mají společnou možnost se seznámit se světem knihovny, kde jsou další knižní tituly, se kterými mohou pak pracovat obdobně. Po ukončení výstavy pak výtvarná díla, která zásluhou projektu vznikla, poputují do prostor určeným dětským pacientům ve FN Plzeň.
Důležitým výchovným bodem projektu je pomoc dětí – dětem. Podpora nemocných dětí prostřednictvím dětských obrázků. Veselé obrázky je rozveselí a na chvilku mohou zapomenout na nemocnici.
Další přínos celého projektu je vzbudit v dětech lásku ke knihám, přírodě a podpořit důležitost trávení volného času s rodinou, rozvíjení jazykových, obrazotvorných a výtvarných dovedností, schopnost kooperace, zvýšení tvůrčího potenciálu primárních sociálních skupin.

Podzim 2016 instalace obrázků do nemocnic a dětských ordinací.


Děkujeme za Vaši přízeň, aktivní spolupráci a chuť tvořit!
Tým organizátorek - Tvůrčí skupina DARDA
 
Pořadatel a organizátor projektu: Tvůrčí skupina DARDA 
(Dana Křiváčková, Dana Packanová, Renata Langová)

Koordinátorka projektu: Dana Křiváčková
Kontaktní telefon: 604 930 961
www.hajanekospalka.cz

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky